Bezpečnost chodců řeší změny silničních přechodů

 

Přechod u DK Metropol je jedním z nejfrekventovanějších míst, u nichž je prokazatelně největší výskyt dopravních nehod. Jak v tomto úseku zlepšit podmínky pro chodce a přispět tak i k plynulejší dopravě, řeší v současné době projektová dokumentace, která má být hotová do konce tohoto roku. To je podmínkou pro získání přislíbené dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 374 tisíc korun.

            Na základě analýzy dopravní nehodovosti byly k úpravám původně vybrány hned čtyři českobudějovické křižovatky. Žádosti města o dotaci na přípravu projektové dokumentace však  Státní fond dopravní infrastruktury vyhověl jen z jedné třetiny. „Nezbylo nám, než přistoupit ke zmenšení rozsahu řešených území. Projekt tedy bude obsahovat prostor před DK Metropol a bude řešit všechny silniční přechody od Žižkovy ulice až po Dukelskou. Počítá s novým přechodem před Metropolem, kde nyní dochází k  riskantnímu přebíhání chodců, i s úpravami sousedních přechodů, zejména v Dukelské ulice, který nesplňuje normové parametry a přitom je hojně využíván žáky okolních škol,“  vysvětlil František Jelen,  náměstek českobudějovického primátora.

            Výše nákladů na realizaci navržených úprav vyplynou ze zpracovaného projektu, takže nyní je ještě nelze odhadnout. „Pokud nové zastupitelstvo zařadí realizaci tohoto projektu mezi své priority, pak bude nutné v rozpočtu města vyčlenit potřebné prostředky. Samozřejmě bude třeba i hledat možnosti, jak získat finance buď z evropských nebo národních dotačních programů,“ dodal František Jelen.