Bezpečnostní rada vyhodnotila cvičení

Na svém pravidelném zasedání se sešla 10. října Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností, které předsedá primátor města Jiří Svoboda. Jedním z bodů programu bylo vyhodnocení letošního cvičení Zóna 2019, které prověřilo činnost krizového štábu a nyní se zaměřuje na praktickou realizaci výstupů. Primátor v této souvislosti zmínil simulované cvičení Blackout. „Ukázalo se, že českobudějovická teplárna disponuje dostatečným výkonem pro případy krizových situací. Aby mohl být zajištěn ostrovní provoz a distribuce elektřiny na nejdůležitější místa ve městě je třeba součinnosti, zejména se společností E.ON, pro přípravu a realizaci technického řešení. Jednání zatím nebyla zcela úspěšná,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. Diskutovalo se i o možnosti zápůjčky vysoušečů od Hasičského záchranného sboru pro obce při mimořádných událostech, prevenci  a výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva formou informačního letáků, které budou k dispozici v roce 2020 a také o tom, že dochází ke krádežím a poškozování prvků varovného informačního systému města.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 10. 10. 2019.