Biotechnologický institut aplikované ekologie BIOEKO

Jedná se o projekt partnera - Biologického centra AV ČR, v. v. i. České Budějovice - investiční projekt výstavby a vybavení vzdělávací a výzkumné infrastruktury zaměřené na aplikovaný výzkum s využitím výsledků v praxi.

Tomuto projektu nebyla dotace v roce 2012 přiznána.