Blíže k vodě - blíže k sobě

Rozvojové záměry statutárního města České Budějovice se koncepčně dlouhodobě zabývají i řešeními spjatými s těsnějším soužitím města a řeky. Jeho rozložení na soutoku řek Vltavy a Malše nabádá k zamyšlení nad možnostmi využití břehů k získání nového veřejného prostoru s příležitostmi pro poskytování řady služeb, jež by jednoznačně byly přínosem obyvatelům Českých Budějovic.

V rámci naplňování strategického plánu města na období 2017 – 2027 nechalo proto vedení krajské metropole vypracovat architektonickou studii s názvem „Město a voda 2020“, která si klade za cíl promyslet a navrhnout příležitosti, jež přítomnost říčních toků nabízí. „Voda je přirozenou součástí našeho města. Obrácení naší pozornosti směrem k řekám a využití jejich potenciálu je nejen logická úvaha a výzva pro architekty, ale je i šancí pro další rozvoj města ve smyslu vytvoření veřejného prostoru spjatého s břehy Vltavy a Malše. Vhodným přetvarováním břehů se obyvatelé snáze dostanou k vodě, kde mohou trávit volný čas, odpočívat, setkávat se a využívat další možnosti, které řeky nabízí. Vodu tak nebudou lidí vnímat již jen očima, ale budou si ji moci užít kontaktně a aktivně. A to vše přímo v centru města,“ uvedl Juraj Thoma, náměstek primátora. 

Pořízení architektonická studie se převážně zaměřuje na klíčová území, jako je centrum města, tj. Zátkovo nábřeží, Mlýnská stoka v parku Na Sadech či prostor Vltavy mezi českobudějovickým výstavištěm a sportovním areálem SKP. „Autoři studie na svých vizualizacích demonstrují, co vše mohou České Budějovice využitím řek získat. Třeba zbudování přístupné náplavky na Zátkově nábřeží může být pro občany velmi atraktivní. Některé myšlenky architektů jsou opravdu velmi smělé. Například na Jiráskově nábřeží, v místě širokého břehu Vltavy, si představují vytvoření „Slunečního ostrova“, který by obyvatelům nabídl další místo pro relaxaci a zábavu,“ přiblížil některé vize ateliéru A8000 náměstek Thoma. 

Z časového hlediska rozděluje studie realizaci záměrů na tři úseky: krátkodobé cíle realizovatelné do 3 let, např. koupací mola, úpravy břehů a podobně. Střednědobé úkoly realizovatelné v horizontu 3-5 let, např. úpravy slepého ramene, parku Háječek a Krumlovských alejí či revitalizaci a odkrytí Mlýnského náhonu a úpravu parku Na Sadech, a konečně dlouhodobé záměry, tj. realizovatelné za 5 více let, které souvisejí zejména s plavbou na Vltavské vodní cestě.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 8. 7. 2020.