Brigádníci se mohou hlásit do volebních komisí

 

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016. Občané mohou hlasy odevzdat ve svém volebním okrsku, případně si mohou požádat o vydání voličského průkazu. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Ten se vydává pouze občanům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje.

Žádost o vydání tohoto průkazu je možné podat osobně u příslušného obecního úřadu, nejpozději do 5. října 2016 nebo písemným podáním doručeným nejpozději do 30. září 2016. Písemné podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem voliče či v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

„Z důvodu rekonstrukce budov ELEKTRO S.M.S. v ulici Dobrovodská a KS-kart v ulici A. Trägera, dochází ke změně sídla volebního okrsku č. 85, který se přesouvá do budovy EKO-SIGNET, Vzdělávací centrum, Družstevní ulici č. 128/1 a ke změně sídla volebního okrsku č. 27, který se přesouvá do budovy Hospůdka U Korbelů v ulici A. Trägera č. 341/85. Z kapacitních důvodů dále dochází ke změně sídla volebního okrsku č. 33 (ZŠ a PŠ Trhové Sviny, ul. Dlouhá 35), který bude nově v budově Jihočeské univerzity - ZSF, ul. J. Boreckého č. 1167/27,“ upozorňuje primátor Jiří Svoboda.

Ve volebních komisích jsou zatím stále volná místa pro zapisovatele. „Jako první do komisí posílá své zástupce politická strana, jež nominovala kandidáty. Ostatní volná místa obsazují členové z řad brigádníků tam, kde ještě není komise kompletní. Práce je totiž honorovaná. Možnost přivýdělku vítají většinou studenti i senioři. Zájemci se mohou hlásit už nyní, “ říká vedoucí správního odboru Jan Kostík s tím, že první zasedání okrskových volebních komisí se bude konat 15. září 2016 v dopoledních hodinách.

Podrobnější informace o nadcházejících volbách občané získají na telefonních číslech 386 805 020, 386 805 024, 386 805 018 a 386 805 001 i na webových stránkách města www.c-budejovice.cz, v sekci „Volby“.