Budějovičáci se mohou zapojit do přípravy strategického plánu

Do 16. prosince mohou občané Českých Budějovic vyjádřit svůj názor na další rozvoj svého města. Vyplněním dotazníku s pětadvaceti otázkami se stanou spolutvůrci Strategického plánu rozvoje města na období 2014 až 2020. Lidé tak mají jedinečnou možnost ovlivnit budoucnost Českých Budějovic a podílet se na jejich dalším rozvoji.

"Je zcela zřejmé, že plánování dalšího směřování města není možné bez znalosti názorů jeho občanů. Proto se na Budějovičáky obracíme s výzvou k aktivní spoluúčasti na přípravě tohoto dokumentu. Na jeho základě stanovíme rozvojové priority a konkrétní projekty, kterým bude v příštích letech věnována pozornost," říká primátor Juraj Thoma.

Dotazník je k dispozici v radničním informačním centru nebo předprodejních místech dopravního podniku. Zájemci ho najdou také na webových stránkách www.c-budejovice.cz v sekci Rozvoj města, Plánování > Strategický plán.