Budějovice jsou přátelské rodině

Třetí místo v celorepublikové soutěži s názvem Obec přátelská rodině 2011 obdržely České Budějovice. Město soutěžilo v kategorii měst nad padesát tisíc obyvatel spolu s dalšími jedenácti. Vyhlašovatelem v pořadí čtvrtého ročníku jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center.

„Letos v červenci jsme podali přihlášku a vyplnili obsáhlý dotazník zaměřený především na podporu organizací pracujících s rodinou, bezbariérovost a prorodinné aktivity a postoupili jsme do druhého kola. Koncem října přijela hodnotící komise z ministerstva a společně jsme navštívili jesle E. Pittera, MŠ Vrchlického, Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, Salesiánské středisko dětí a mládeže,“ popisuje náměstek primátora Petr Podhola s tím, že se ministerští úředníci podrobně zajímali i o podporu města mladým rodinám, bytovou politiku, dětská hřiště či síť cyklostezek. „Zaujala je i nově připravovaná brožurka, která bude obsahovat například údaje o mateřských a rodinných centrech, sociálních službách a prorodinných organizacích,“ doplňuje za sociální odbor Šárka Kovárnová.

Ocenění v podobě diplomu a nároku na předložení žádosti o neinvestiční dotace na podporu prorodinných aktivit pro rok 2012 ve výši 400 tisíc korun převezme na slavnostním setkání v Parlamentu České republiky náměstek primátora Petr Podhola v pátek 25. listopadu 2011.