Budějovice jsou stále bezpečnějším městem

Snižující tendenci má od počátku letošního roku vývoj kriminality v Českých Budějovicích. Dokladuje to aktuální statistika, podle které bylo za měsíc říjen v našem městě zaznamenáno 341 trestných činů, zatímco ještě v lednu jich bylo o 149 více. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku bylo v letošním desátém měsíci evidováno o 99 trestných činů méně.

"Jedná se bezesporu o výsledek koordinované činnosti republikové a městské policie. Jak už jsme deklarovali v koaliční smlouvě, našim cílem je zajistit obyvatelům města ochranu jejich života, zdraví a majetku, kde důležitou roli musí sehrát aktivní přítomnost strážníků na ulicích. Obnovili jsme proto obvody zavedené v roce 2007 a zrušené v roce 2010 poté, co jsem byl odvolán z funkce primátora. Těší mě, že úsilí, které jsme ve shodě s koaličními partnery opětovně věnovali k posílení zejména preventivních opatření městské policie, přináší pozitivní výsledky," řekl českobudějovický primátor Juraj Thoma.

Dalším krokem, který by měl vést k větší bezpečnosti občanů a nižší kriminalitě, je zřízení trvalého zázemí pro obvodní hlídky městských strážníků, které působí v oblasti Lannovy třídy a centra města. Tomu slouží stánek na nedávno zrekonstruované českobudějovické pěší zóně, který sice není plnohodnotnou služebnou, tak jako v ulici Jaroslava Haška či na sídlišti Máj, avšak v blízkosti bezpečnostně problematičtější lokality autobusového a vlakového nádraží zajistí nepřerušovanou přítomnost strážníků a občanům možnost se na ně okamžitě obrátit.

„Toto pracoviště slouží především pro strážníky v ulicích, aby se hlídky v případě zálohy nebo technické přestávky nemusely vracet až na základnu do ulice Jaroslava Haška, ale mohly zůstat v dané lokalitě, což by logicky mělo vést k zefektivnění jejich služby. Trvalá přítomnost strážníků by měla i omezit problémy se zloději a bezdomovci, kteří zde často obtěžují kolemjdoucí,“ uvedl Juraj Thoma a připomněl, že na novém stanovišti na Lannově třídě najdou lidé i několik důležitých údajů, například číslo bezplatné tísňové linky městské policie či kontakt na přestupkové oddělení.

Do řady preventivních opatření v zájmu zvýšení bezpečnosti občanů patří i nedávné rozhodnutí vedení města instalovat do konce roku na Palackého náměstí a na obchodním centru IGY kamery napojené na operační středisko městské policie. Z celkových nákladů 843 tisíc korun, které si instalace vyžádá, bude 738 tisíc hrazeno z Programu prevence kriminality a extremismu - Úsvit 2011, vyhlášeného odborem prevence kriminality ministerstva vnitra.