Budějovice žádají dotaci na válečné hroby

Město reagovalo na vyhlášenou výzvu Ministerstva obrany České republiky z programu „Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby“ a předložilo žádost na udržení důstojného stavu tří válečných hrobů na hřbitově sv. Otýlie. Cílem dotačního programu je zachování, obnova a udržování těchto hrobů a pietních míst v důstojném stavu a zachování památky vojáků, kteří zahynuli v boji. Maximální výše dotace je 80 % z celkových uznatelných výdajů, finanční spoluúčast žadatele 20 %.  „Ve správě Pohřebního ústavu našeho města je evidováno celkem sedm válečných hrobů na hřbitovech sv. Otýlie, v Mladém a v Třebotovicích. V nejhorším stavu jsou válečné hroby na Otylce, proto volba padla právě na ně,“ říká primátor Jiří Svoboda. Předpokládaný rozpočet na jejich obnovu přesahuje jeden milion korun.

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 22. 11. 2019.