Budějovice zlepšily zveřejňování smluv

České Budějovice jsou prvním statutárním městem v České republice, které od ledna 2011 zveřejňují na internetových stránkách smlouvy uzavírané se svými obchodními partnery. Jak primátor Juraj Thoma při spuštění projektu slíbil, je nyní na stránce http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx spuštěna nová a výrazně vylepšená forma této služby.

„Zveřejňování smlouvy se děje automaticky z informačního systému Centrální evidence smluv přímo na webové stránky při splnění potřebných podmínek, což je vylepšení v intencích interních záležitostí magistrátu, ale zlepšil se samozřejmě i uživatelský komfort. Zájemci mohou nyní nově smlouvy vyhledávat či třídit podle data uzavření, kde je možné zadat i interval, identifikačního čísla či názvu druhé smluvní strany, typu i čísla smlouvy či podle příslušného odboru, který smlouvu eviduje,“ říká k novinkám primátor Juraj Thoma.

Všechny smlouvy jsou přehledně strukturovány a zájemci se rychle dozvědí, o jaký typ smlouvy se jedná i co obsahuje. Do všech smluv, tedy i do těch, které z důvodu ochrany obchodního tajemství či autorských práv na webu zveřejněny nejsou, lze samozřejmě i nadále nahlédnout s využitím zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Jen v roce 2010 město uzavřelo 2800 smluv a letos od počátku roku k dnešnímu dni už více než 1700 smluv.