Budějovičtí senioři nebudou platit za odpad

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16. září 2019 schválilo, že od roku 2020 nebudou senioři platit za svoz komunálního odpadu. „Je to příznivá zpráva pro několik tisíc našich starších spoluobčanů, kterým se odchodem do důchodu dramaticky mění příjmová situace, a kterým tímto krokem chceme ulehčit.  Ze svého okolí víme, že i když se důchod zvýšil, je platba za svoz komunálního odpadu významnou položkou v rozpočtech domácností. Ještě se musíme bavit o tom, jaká věková hranice by to měla být. Zdá se nám logické, že by to bylo s věkem odchodu do starobního důchodu. Včera zastupitelstvo diskutovalo různé varianty věkové hranice. Po jejich analýze navrhne rada města na příští zastupitelstvo aktualizaci vyhlášky, která tuto problematiku řeší, a to s platností od prvního ledna 2020,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 17. 9. 2019.