Budoucí prvňáčci půjdou k zápisu

Ředitelé všech čtrnácti základních škol zřizovaných městem vyhlásili zápis dětí pro školní rok 2011/2012 na čtvrtek 27. ledna a pátek 28. ledna, vždy od 14.00 do 17.00 hodin. Zápis do třídy pro mimořádně nadané děti se bude konat o den dříve, ve středu 26. ledna, v odpoledních hodinách. Konkrétní informace  budou vyvěšeny v jednotlivých školách.

"Povinná školní docházka začíná pro děti  narozené do 31. srpna 2005. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. června 2006. Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy na základě  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře, ale k zápisu je nutné se dostavit i v případě, že rodiče budou žádat o odklad," upozorňuje náměstek primátora Petr Podhola.

K zápisu by mělo letos přijít asi tisíc budoucích prvňáčků.