Bydlení, doprava, životní prostředí

Regenerace sídliště Máj

/ Nové a podrobnější stránky o revitalizaci veřejných prostranství na sídlišti Máj. Najdete zde nákresy, vizualizace, mapky a informace o stavu přípravy nebo o již realizovaných či probíhajících stavbách. / Více

Integrovaný plán organizace dopravy (IPOD)

/ stránky poskytnou zejména občanům města, tedy laické veřejnosti, základní informace o smyslu projektu a těch návrzích, které mohou veřejnost aktuálně zajímat. / Více

Aktualizace IPOD včetně oblasti parkování, oblasti cyklistické a veřejné dopravy

/ Aktualizace IPOD přehodnotila všechny zmíněné koncepční materiály města a spojila je do jednotného dokumentu. / Více

Dálnice, zanádražní komunikace, spojky

/ Souhrnné informace k důležitým dopravním stavbám. / Více

Parkování

/ Informace o parkování v Českých Budějovicích, zóny placeného stání, informace pro rezidenty a abonenty. Dále zde najdete další informace k problematice dopravy v klidu. / Více

Cyklobudějovice

/ cyklostezky / Více

Nádraží

/ Autobusové nádraží a nádraží ČD, kontakty, odkazy. / Více

MHD

/ MHD v Českých Budějovicích čítá celkem 22 linek o celkové délce 246,5 km. / Více

Letiště

/ Mezinárodní neveřejné Letiště České Budějovice a jeho rozvoj, sportovní letiště Hosín a boeing "České Budějovice" / Více

Životní prostředí

/ Přehled stránek životní prostředí / Více

Ochrana přírody a krajiny

/ Informace o ochraně přírody a krajiny v okrese České Budějovice / Více

Odpady

/ Přehled stránek sekce odpady / Více

Chovatelé psů a koček

/ Informace pro chovatele psů, přehled psů umístěných v útulku, přehled nalezených koček. / Více

Dětská hřiště

/ Přehled dětských hřišť ve správě města České Budějovice včetně mapek a fotografií jednotlivých zařízení. / Více

Soutěž Rozkvetlé město 2020

/ Zkrášlete město České Budějovice a ještě vyhrajte zajímavou cenu! Další ročník oblíbené soutěže je zde / Více

Upozornění a uzavírky

/ Přehled důležitých upozornění zpravidla na přerušení dodávek vody či energií a na plánované a probíhající uzavírky ve městě. / Více

Aktuality

Zastávky MHD Dlouhá louka čekají na kolaudaci

/ 18. červen 2019 / Práce na stavbě dvou nových zastávek MHD na Dlouhé louce byly ukončeny 31. května 2019. / Více

Oprava chodníků v ulici Lesní

/ 12. červen 2019 / Nevyhovující  asfaltový povrch chodníků o celkové ploše cca 750m² v Lesní ulici bude odstraněn, stejně jako stávající silniční obrubníky, které nahradí nové. / Více

Úklid po požáru

/ 16. květen 2019 / Pokud se nepořádek objeví na pozemcích ve vlastnictví města, je zlikvidován v co nejkratším možném čase. / Více

Pilotní projekt tříděného odpadu od prahu domu začne v Mladém už 17. května

/ 15. květen 2019 / Pilotní projekt sběru papíru a plastů od prahu domu začne v pátek 17. května v nové zástavbě rodinných domů v Mladém, kde je aktuálně trvale hlášeno téměř 2000 obyvatel. / Více

Oprava povrchu v ulici Rokycanova začne 20. května

/ 13. květen 2019 / Nevyhovující asfaltový povrch chodníků v ulici Rokycanova v Husově kolonii o celkové ploše 960m² bude odstraněn a nahrazen novým. / Více

Majitele pozemků město nabádá k úklidu

/ 10. květen 2019 / Nepořádek vidíme čas od času téměř všude. Pokud se objeví na pozemcích ve vlastnictví města, je zlikvidován v co nejkratším možném čase. / Více

První den uzavírky Mánesovy ulice a úprava světelné signalizace

/ 06. květen 2019 / Ke zvládnutí přesunu dopravy za uzavřenou Mánesovu byla upravena světelná signalizace na devíti křižovatkách. / Více

Vlhčené ubrousky ucpávají kanalizaci

/ 02. květen 2019 / Po použití ubrousky nesplachujte, ale vyhoďte do odpadkových košů. V kanalizační síti ucpávají strojní zařízení, protože nejsou rozložitelné. / Více

Práce na obnově brouzdaliště pokračují

/ 29. duben 2019 / Oprava skoro za jeden milion korun byla zahájena 18. března. Zhotovitel dokončí práce v květnu, ale brouzdaliště si musí počkat na přítok vody z Mlýnské stoky. / Více

Stránky