Bydlení, doprava, životní prostředí

Regenerace sídliště Máj

/ Nové a podrobnější stránky o revitalizaci veřejných prostranství na sídlišti Máj. Najdete zde nákresy, vizualizace, mapky a informace o stavu přípravy nebo o již realizovaných či probíhajících stavbách. / Více

Integrovaný plán organizace dopravy (IPOD)

/ stránky poskytnou zejména občanům města, tedy laické veřejnosti, základní informace o smyslu projektu a těch návrzích, které mohou veřejnost aktuálně zajímat. / Více

Aktualizace IPOD včetně oblasti parkování, oblasti cyklistické a veřejné dopravy

/ Aktualizace IPOD přehodnotila všechny zmíněné koncepční materiály města a spojila je do jednotného dokumentu. / Více

Dálnice, zanádražní komunikace, spojky

/ Souhrnné informace k důležitým dopravním stavbám. / Více

Parkování

/ Informace o parkování v Českých Budějovicích, zóny placeného stání, informace pro rezidenty a abonenty. Dále zde najdete další informace k problematice dopravy v klidu. / Více

Cyklobudějovice

/ cyklostezky / Více

Nádraží

/ Autobusové nádraží a nádraží ČD, kontakty, odkazy. / Více

MHD

/ MHD v Českých Budějovicích čítá celkem 22 linek o celkové délce 246,5 km. / Více

Letiště

/ Mezinárodní neveřejné Letiště České Budějovice a jeho rozvoj, sportovní letiště Hosín a boeing "České Budějovice" / Více

Životní prostředí

/ Přehled stránek životní prostředí / Více

Ochrana přírody a krajiny

/ Informace o ochraně přírody a krajiny v okrese České Budějovice / Více

Odpady

/ Přehled stránek sekce odpady / Více

Chovatelé psů a koček

/ Informace pro chovatele psů, přehled psů umístěných v útulku, přehled nalezených koček. / Více

Dětská hřiště

/ Přehled dětských hřišť ve správě města České Budějovice včetně mapek a fotografií jednotlivých zařízení. / Více

Soutěž Rozkvetlé město 2020

/ Zkrášlete město České Budějovice a ještě vyhrajte zajímavou cenu! Další ročník oblíbené soutěže je zde / Více

Upozornění a uzavírky

/ Přehled důležitých upozornění zpravidla na přerušení dodávek vody či energií a na plánované a probíhající uzavírky ve městě. / Více

Aktuality

Zástavba v Třebotovicích bude projednána

/ 20. říjen 2008 / Odbor územního plánování a architektury českobudějovického magistrátu připravil na čtvrtek 3. ledna 2008 od 10.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva projednání územní studie opatřené Třebotovice – Jih. Ta stanoví podmínky pro budoucí zástavbu rodinných domů v řešeném území. Do rozpracovaného návrhu studie lze nahlédnout na odboru územního plánování a architektury... / Více

Město získalo miliony na zateplení škol

/ 20. říjen 2008 / S žádostmi o dotace z Operačního programu životního prostředí, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí ČR, město uspělo. „Podali jsme zatím čtyři konkrétní projekty, jejichž prostřednictvím jsme se ucházeli o finanční prostředky na zateplení objektů některých základních škol. Pozornost při výběru jsme soustředili především na aktuální stav budovy,“vysvětluje primátor Juraj Thoma a dále... / Více

Náměstek navrhuje legislativní změny

/ 20. říjen 2008 / Návrhy legislativních úprav, které by umožnily rychle a pružně reagovat zřizovatelům mateřských škol na stále se zvyšující počty žádostí o umístění dětí do školských zařízení, jsou součástí dopisu adresovanému ministru školství , mládeže a tělovýchovy Ondřeji Liškovi. Město České Budějovice zřizuje celkem osmnáct mateřských škol s celkovou kapacitou  2500 míst.... / Více

Příprava zanádražní komunikace pokračuje

/ 20. říjen 2008 / Vydaná územní rozhodnutí na čtyři z pěti etap, podaná žádost o stavební povolení na jednu etapu a příprava dokumentace pro stavební povolení pro další – tak v současnosti vypadá stav projektové přípravy přeložky silnic II/156 a II/157, tzv. zanádražní komunikace. Příprava „na papíře“ úspěšně pokračuje, nicméně k výstavbě je stále daleko. Silnice se... / Více

Rekonstrukce a uzavírka Ledenické ulice

/ 20. říjen 2008 / Uzavírka Ledenické a dalších ulic / Více

MŠ Vrchlického nábřeží otevírá dvě nové třídy

/ 20. říjen 2008 / Děti nastoupí do nových tříd MŠ Vrchlického nábřeží / Více

Soutěž Rozkvetlé město 2020

/ 15. květen 2020 / Zkrášlete město České Budějovice a ještě vyhrajte zajímavou cenu! Další ročník oblíbené soutěže je zde / Více

Stránky