Bytový dům 4 Dvory postaví město

Odborná porota se 16. září 2020 na ustavující schůzi seznámila s urbanistickou studií a projednala soutěžní podklady a podmínky.

„Nový bytový dům 4 Dvory bude stát na sídlišti Šumava v ulici E. Rošického, kde město vlastní pozemek a nabídne až 180 bytů. V odborné porotě jsou zastoupeni významní architekti, představitelé města a také poradci, například ze Správy domů s.r.o.,“ uvedl náměstek primátora Viktor Lavička s tím, že samotná soutěž bude vyhlášena 1. října 2020.

„Odevzdání soutěžních návrhů by mělo být 16. listopadu. Poté dojde k jejich přezkoušení, a to v čase od 16. 11. do 29. 11. Hodnotící jednání poroty bude v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020,“ upřesňuje harmonogram náměstek. S výstavbou bytů by se mělo začít pravděpodobně v letech 2023 až 2024.