Bytový dům 4 Dvory

České Budějovice jsou městem, kde se dobře žije – aby se tu však dobře žilo i nadále, musí město nabízet dostatek příležitostí k bydlení. Proto se rozhodlo zvětšit svůj bytový fond a rozšířit tak nabídku nájemního bydlení. Nový blok bytových domů ve Čtyřech Dvorech s kapacitou 150 až 180 bytů se stane vzorem, jak by měla vypadat další bytová výstavba nově vznikajícího centra levobřežní části Českých Budějovic na místě bývalého vojenského cvičiště.

Mgr. Viktor Lavička,
zastupitel města 

Řešené území

Čtyři Dvory - bývalé vojenské cvičiště: plocha ohraničená ulicemi E. Rošického, Poručíka Vondráčka, Generála Klapálka a Nadporučíka Křečana.

Předpokládané termíny

2020 - soutěž o návrh
2021-2022 - projektová příprava
2023-2024 - výstavba

Urbanistická studie

Studie urbanistického využití bývalého vojenského cvičiště zpracovaná architektonickou kanceláří A8000.

Podmínky soutěže

Podrobné podmínky soutěže  na zpracování architektonicko-urbanistického návrhu, vyhlášené 16. 10. 2020 a zveřejněné na tenderarena.cz, elektronickém nástroji pro zadávání veřejných zakázek. 

Katalog soutěžních návrhů

Přehled všech urbanisticko-architektonických návrhů přihlášených do soutěže.

První fáze soutěže o návrh na bytový dům 4 Dvory

/ Z více než 30 návrhů postupuje do další fáze šest nejlepších. / Více

Katalog soutěžních návrhů

/ Bytový dům 4 Dvory v architektonicko-urbanistické soutěži. / Více

Bytový dům 4 Dvory o kus blíž k realizaci

/ O vypsání architektonicko-urbanistické soutěže o návrh bytového domu rozhodla rada města. / Více

Bytový dům 4 Dvory postaví město

/ Soutěžní architektonické návrhy budou účastníci předkládat do 16. listopadu. / Více