Bývalá kasárna ve Čtyrech Dvorech čekají na projekt regenerace

„Rada města projednala a schválila návrh na vyhlášení výzvy na předkládání projektu na regeneraci bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech. Po pečlivém zvažování a po zkušenostech s mnoha – ale nezávaznými – návrhy na jejich další využití, se rada města ztotožnila s názorem, že jedinou regulací pro nový projekt bude územní plán města“ říká první náměstek primátora města Juraj Thoma. Výzva byla vyhlášena v pondělí 20. 6. 2005 a od tohoto data mají jednotlivý uchazeči 15 dní na svojí vstupní registraci na Odboru rozvoje a cestovního ruchu, kde dostanou všechny potřebné podklady a informace, doplnil Thoma.