Část Biskupské ulice bude uzavřena

 

Úplně uzavřena zůstane Biskupská ulice v úseku ulic Radniční – Široká od 22.10. do 23.10. 2016 a od 29.10. do 30.10. 2016 z důvodu provádění výkopových prací pro kabelovou přípojku.

Bezpečný vstup do přilehlých objektů bude zachován. Objízdná trasa povede ulicemi Široká – Jirsíkova – Karla IV. – náměstí Přemysla Otakara II.

Dopravně inženýrské opatření