Částečná uzavírka Husova - Strakonická

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povoluje částečnou uzavírku v křižovatce ulic Strakonická a Husova, která se týká jízdních pruhů viz DIO:

• Úplnou uzavírku přímého jízdního pruhu na Husově ve směru do centra města a s tím související úplnou uzavírku jednoho levého odbočovacího pruhu v ulici Strakonická.

• Úplnou uzavírku jednoho pravého odbočovacího pruhu v ulici Husova ve směru jízdy z centra do ulice Strakonická.

Termín: 6. 5. - 14. 6. 2017

Po dobu realizace DIO bude umožněn průjezd vozidel MHD řešeným územím včetně trolejbusové dopravy a bude dočasně přesunuta zastávka „U Výměníku“ (směr ulice Oskara Nedbala). Objízdná trasa není stanovena, náhradní trasa pro pěší bude vyznačena.

DIO