Částečná uzavírka - Husova x Strakonická

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje částečnou uzavírku místní komunikace v ulici Strakonická a Husova třída, respektive uzavírku specifikovaných jízdních pruhů v křižovatce ulic Husova třída – Strakonická dle situace DIO. Důvodem je zajištění realizace 2. a 3. fáze stavebních úprav této křižovatky (součást stavby přeložka III/14539).

Termín:               2. fáze                  17. 6. – 15. 7. 2017

                            3. fáze                  15. 7. – 12. 8. 2017

Objízdná trasa není stanovena.

DIO