Částečná uzavírka - Lidická třída x Šumavská

Částečně uzavřena bude 30. srpna 2018 silnice III/00354 Lidická třída v křižovatce s ulicí Šumavská z důvodu výstavby dělících ostrůvků v rámci rekonstrukce komunikace. Kyvadlová doprava v místě uzavírky bude řízena pracovníky zhotovitele. Obě ramena ulice Šumavská v předmětné křižovatce budou zcela uzavřena. Objízdná trasa pro vozidla nad 6t zůstává stávající beze změny. Dopravně inženýrské opatření viz příloha.

DIO

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 28. 8. 2018.