Částečná uzavírka Novohradské ulice

 

Částečně uzavřena zůstane Novohradská ulice v době od 15. 8. do 19. 8. 2016 v rámci stavby ,,Provádění přípojek vody, kanalizace a plynu“. Objízdná trasa bude vedena po sousedním jízdním pruhu.

Dopravně inženýrské opatření