Částečná uzavírka před Výstavištěm skončí dříve

 

Stavební práce na Husově ulici v místech zastávky Výstaviště budou v případě optimálních klimatických podmínek ukončeny už 24. listopadu. „K tomuto datu lze očekávat i spuštění světelné signalizace. Původní termín byl podle smlouvy až 5. prosince. Na místě byl vybudován bezpečný přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem a světelnou signalizací, přibyl levý odbočovací pruh do ulice Antonína Sovy, došlo i na frézování vozovky a úpravu zastávek MHD,“ shrnuje investici přesahující pět milionů korun náměstek primátora Petr Holický.