Částečná uzavírka ulice F. A. Gerstnera

 

Ve dnech 2.12.206 – 9.12.2016 bude částečně omezen provoz v ulici F. A. Gerstnera v obci České Budějovice z důvodu stavebních prací na oplocení věznice.

Objízdná trasa: ve směru z centra města přes komunikace v ulicích Zátkovo nábřeží a Goetheho, viz DIO.

DIO