Částečná uzavírka ulice U Pily

 

Částečně uzavřena zůstane českobudějovická ulice U Pily od 25. 4. do 29. 4. 2016. Důvodem je překop v místní komunikaci o ploše 4 m2, na pozemku parc. č. 1250/19, 1237/1 v rámci stavby "Napojení inženýrských sítí – výměna přípojky plynovodu". Objízdná trasa bude vedena po sousedním jízdním pruhu.

Dopravně inženýrské opatření