Částečná uzavírka v ulici Jana Masaryka

Částečně uzavřena zůstane ulice Jana Masaryka u hřbitova v Mladém, parcelní číslo 2660 v k. ú. České Budějovice 6, a to v době od 3. 5. do 11. 5. 2018. Důvodem je zhotovení vodovodní přípojky v rámci stavby s názvem Veřejná účelová komunikace včetně vsakovacího systému pro připojení rodinného domu.

 

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 10. 4. 2018.