Celková oprava mostu v ul. Karla IV.

Popis akce

Most v ulici Karla IV. byl postaven v roce 1970. Převádí místní komunikaci Karla IV. přes koryto Mlýnské stoky. Jedná se o prakticky kolmý, jednopolový most tvořený prefabrikovanými nosníky. Po 51 letech jej čeká nutná celková oprava závad: 

  • výluhy na úložných prazích, stopy po průsacích vody ve spárách mezi nosníky
  • hloubkově degradovaný beton dobetonování spár
  • povrchově degradovaný povrch dolní desky nosníků u spár
  • korodující betonářská výztuž nosníků
  • porušený kryt vozovky i chodníku
  • římsy – místy nulová krycí vrstva výztuže – odhalená korodující výztuž
  • na návodní levobřežní straně je patrný horizontální posun mezi římsou a nábřežní zdí
  • izolace pravděpodobně místy porušena
  • zábradlí je korozí oslabeno v místě vetknutí do říms

 

Celková oprava mostu spočívá v odstranění mostního svršku a vybavení a jeho nahrazení novým. Na nosníky bude vybetonován nový spádový beton jako podklad pod novou izolaci, římsy budou monolitické. Záchytný systém bude tvořen novým ocelovým kovaným zábradlím se svislou výplní, povrch vozovky bude živičný, chodníky z kamenných desek nebo s kamennou mozaikovou dlažbou a kamenným obrubníkem. Spodní stavba a nosníky budou očištěny a sanovány. S úpravou koryta pod mostem se nepočítá, pouze dojde k vyčištění a případnému lokálnímu vyspravení kamenné dlažby

Oprava bude prováděna za celkové uzavírky. Objízdná trasa povede ulicí Jirsíkova, Kněžská, Karla IV, Dr. Stejskala, Široká

Předpokládané zahájení prací

19. července 2021 (předání stavby zhotoviteli a zahájení prací)

Předpokládané dokončení prací

do 120 dnů od předání stavby

Zhotovitel

K-Building CB a.s.

Finanční prostředky

4 120 123,00 Kč bez DPH

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 2. 11. 2021.