Cena města za rok 2015

Cenu města za významný a mimořádný počin nebo dílo, které bylo vytvořeno v uplynulém roce udělují zastupitelé na návrh městské rady. Návrhy kandidátů mohou občané zasílat odboru kanceláře  primátora do 31. května 2016.

"Jedinou podmínkou pro návrh na udělení Ceny města je, že mimořádné dílo či výkon anebo počin, se stal v předchozím roce, tj. v roce 2015. Cena města se předává laureátovi při slavnostním setkání a představuje ji pamětní list, zápis do pamětní knihy města a finanční odměna. Získat jí může jednotlivec i kolektiv. Návrh na udělení musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného kandidáta, zdůvodnění předkládaného návrhu a jméno a adresu navrhovatele," říká primátor Jiří Svoboda.