Cena města za rok 2017

Cenu města za významný a mimořádný počin udělují zastupitelé na návrh městských radních. Návrhy kandidátů mohou občané posílat či předat odboru kanceláře primátora do 31. května 2018.

„Jedinou podmínkou je, že mimořádné dílo, výkon či počin, se stal v předchozím roce, tj. v roce 2017. Každoročně se totiž objevují návrhy na udělení ceny za celoživotní dílo. K takovému ocenění je ale určena medaile Za zásluhy. Ta se pravidelně uděluje při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu,“ vysvětluje primátor Jiří Svoboda. Cena města se předává laureátovi při slavnostním setkání a představuje ji pamětní list, zápis do pamětní knihy a finanční odměna. Získat jí může jednotlivec i kolektiv. Návrhy musejí obsahovat jméno a adresu kandidáta, zdůvodnění, jméno a adresu navrhovatele.

 

 

Cena města  - přehled

NOSITELÉ CENY MĚSTA

1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016

2016 / Divadelní spolek J. K. Tyl  (link is external)

ve městě působí nepřetržitě již 122 let, významně obohacuje život obyvatel a návštěvníků města České Budějovice

2015 / Milan Binder (link is external)

exteriérové výstavy Když století městem proletí, výstavy k výročí 750 let města České Budějovice, vydání knih i vlastní kulaté známky k založení města, tiskových a pamětních listů i kalendáře

2014 / Josef Pleskot, Norbert Schmidt a bratři Josef a Vojtěch Prokešovi
za obnovu kostela Sv. Rodiny, která začala v roce 2011. Během tří let se podařilo vytvořit nový duchovní prostor pro širokou veřejnost, v němž se vedle bohoslužeb budou konat kulturní akce i přednášky

2013

Cena města nebyla udělena

2012 / Jiří Hájíček
za román Rybí krev, který získal hlavní cenu Magnesia Litera

2011
Cena města nebyla udělena

2010
Cena města nebyla udělena

2009 / Zdeněk Mládek (link is external)
za  mimořádný jevištní výkon v oboru balet, zvláště za ztvárnění role Solo boy v baletu So In Love, za kterou jako první Jihočech získal Cenu Thálie

2008
Cena města nebyla udělena

2007 / Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit 
za snahu o udržení a rozvíjení hudebních, písňových a tanečně lidových tradic jihočeského regionu

2006 / Otta Sepp
za celoživotní práci fotografa a obrazovou dokumentaci proměn Českých Budějovic v průběhu 20. století

2005
Cena města nebyla udělena

2004 / Pavel Šporcl
za uměleckou tvorbu, která svým významem přesahuje hranice města a přispívá k reprezentaci města Českých Budějovic v tuzemsku i zahraničí a za osobitou propagaci a přiblížení vážné hudby zejména mladé generaci 

2003 / ak. malíř Jiří Tichý
za aktivity v Klubu přátel Českých Budějovic a za celoživotní uměleckou činnost, která svým významem přesahuje hranice města a přispívá k reprezentaci města Českých Budějovice

2002
Cena města nebyla udělena

2001 / Karel Pletzer, CSc.
za autorské a badatelské zpracování rukopisu publikace "Českobudějovické ateliéry 1853 - 1929" a další rukopisy, které vyšly v roce 2001

2000
Cena města nebyla udělena

1999 / Antonín Kazil
za organizaci X. Hudebních slavností Emy Destinové

1998 / Petr Uhlíř
za vybudování Staročeského dvora v Krajinské ulici v Českých Budějovicích

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 17. 5. 2018.