Cena statutárního města za Solnici

Zastupitelstvo města, na doporučení radních, schválilo udělení Ceny města České Budějovice za rok 2018 panu Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice na Piaristickém náměstí.

„Slavnostní předání se uskuteční 16. září v 9.00 hodin v obřadní síni radnice. Oceněný dostane grafický list, zapíše se do pamětní knihy a dostane finanční odměnu ve formě šeku v částce padesát tisíc korun. Nový držitel Ceny se zachoval netradičně a šlechetně. Peníze totiž věnuje dvěma neziskovým organizacím, kterými jsou centrum Bazalka o.p.s. , kde 25 tisíc korun použijí na vybavení stacionáře kompenzačními pomůckami pro děti a stacionář Arpida. Tam 25 tisíc korun pomůže při přestavbě topného systému,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 9. 9. 2019.