Centrum pomáhá seniorům

Pro starší spoluobčany se zájmem o aktivní trávení volného času v kolektivu svých vrstevníků, poskytuje českobudějovické Centrum sociálních služeb Staroměstská (CSS) tzv. aktivizační služby. „Naším cílem je umožnit jim rozvoj či udržení osobních schopností a dovedností a zabránit vyloučení ze společenského života. Ideálem by bylo eliminovat pocit osamělosti a izolace, který lidi občas přepadá," poznamenala Iva Jirovská, ředitelka CSS. Mezi základní služby, které se poskytují zcela zdarma, patří zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, sociálně terapeutické činnosti , ale třeba i  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. "Nejfrekventovanější je trénování paměti, taneční čaje, promítání filmů , pétanque, šipky a ruské kuželky. Nejen  ženy , ale i muže zajímá zpoplatněná regenerační péče, masáže, pedikúra, ale i možnost doprovodu nebo pochůzky s naším personálem. Jednotlivé aktivity jsou každý všední den v době od 13.15 hodin," upřesňuje Iva Jirovská a k dalším činnostem Centra dodává, že se očekává poměrně velký zájem o pečovatelskou službu, která je nyní rozšířena v celém okrsku Staroměstská. "V podstatě byly vyslyšeny prosby starších občanů žijících v ulicích Staroměstská, Kubatova, Čéčova, Hálkova, Neplachova, Zachariášova, Klostermanova, Fr. Hrubína, Neklanova, Pražská, Budivojova, Puklicova, Nerudova, U Trojice, Průběžná, Plzeňská, Kněžskodvorská, J. Haška, K. Weise a Kostelní, kteří vyslovili zájem o donášku jídel, nákupů a úklid. Zastávám názor, že pobyt v domácím prostředí je nenahraditelný.   Proto město jako zřizovatel rozvoj terénních služeb plně podporuje , “ říká náměstek primátora Rudolf Vodička.