Cenu města za Rybí krev primátor předá 21. srpna

Českobudějovičtí zastupitelé udělili Cenu města za rok 2012 spisovateli Jiřímu Hájíčkovi za román Rybí krev.

Její slavnostní předání se uskuteční v obřadní síni historické radnice ve středu 21. srpna 2013 od 13.00 hodin. Primátor Juraj Thoma předá nositeli Ceny finanční odměnu ve výši 50. 000 korun, grafický list a autor, který za tento román letos obdržel hlavní cenu Magnesia Litera, se zapíše do pamětní knihy města.

Přehled dosavadních držitelů Ceny města:

  • 1998 / Petr Uhlíř: za vybudování Staročeského dvora v Krajinské ulici v Českých Budějovicích
  • 1999 / Antonín Kazil: za organizaci X. Hudebních slavností Emy Destinnové
  • 2001 / Karel Pletzer, CSc.: za autorské a badatelské zpracování rukopisu publikace "Českobudějovické ateliéry 1853 - 1929" a další rukopisy, které vyšly v roce 2001
  • 2003 / ak. malíř Jiří Tichý: za aktivity v Klubu přátel Českých Budějovic a za celoživotní uměleckou činnost, která svým významem přesahuje hranice města a přispívá k reprezentaci města Českých Budějovice
  • 2004 / Pavel Šporcl: za uměleckou tvorbu, která svým významem přesahuje hranice města a přispívá k reprezentaci města Českých Budějovic v tuzemsku i zahraničí a za osobitou propagaci a přiblížení vážné hudby zejména mladé generaci 
  • 2006 / Otta Sepp: za celoživotní práci fotografa a obrazovou dokumentaci proměn Českých Budějovic v průběhu 20. století
  • 2007 / Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit: za snahu o udržení a rozvíjení hudebních, písňových a tanečně lidových tradic jihočeského regionu
  • 2009 / Zdeněk Mládek: za mimořádný jevištní výkon v oboru balet, zvláště za ztvárnění role Solo boy v baletu So In Love, za kterou jako první Jihočech získal Cenu Thálie.

V letech 2000, 2002, 2005, 2008, 2010 a 2011 nebyla Cena města udělena.