Černé skládky jsou věčné

Výrazný nárůst  černých skládek registrují v letošním roce pracovníci odboru správy veřejných statků.  Zatímco loni bylo do konce července likvidováno kolem sta nepovolených  skládek na území města, letos je jejich počet více než dvojnásobný. "Do dnešního dne bylo z městské kasy na likvidaci vynaloženo  přes 400 000 Kč, za  stejné období loňského roku to bylo  zhruba o 100 000 Kč méně,"vyčísluje následky nezodpovědného chování náměstkyně primátora Ivana Popelová.  Množství a skladba  vyhozeného odpadu  jsou různé. Lidé se tímto způspobem zbavují například nepotřebného nábytku, nefunkčních televizí, ledniček, ale i pneumatik a dalších věcí. "Vloni  bylo při úklidu černých skládek odvezeno zhruba 81 t komunálního odpadu. Do tohoto čísla není však započítán objemný a stavební odpad a další nebezpečné složky komunálního odpadu,"říká vedoucí odboru správy veřejných statků Vladimíra Hrušková s tím, že v současnosti se každý týden odstraňuje asi patnáct černých skládek. Ty jsou často k vidění  například kolem  kontejnerů a nádob na separaci, nebo v sousedství hromadných garáží i na dalších méně exponovaných místech ve městě. "Vůbec nejhorší situace  je na sídlištích  Máj, Vltava a v lokalitě Pražského předměstí. Každý týden se odklízejí černé skládky z ulic V. Volfa, J. Bendy, M. Chlajna, N. Frýda, K. Štěcha, K. Chocholy na sídlišti Máj. Na sídlišti Vltava pak z ulic Krčínova, Otavská, Bezdrevská,"konkretizuje problémová místa náměstkyně Ivana Popelová.   Poměrně slušná  situace je naopak  v Suchém Vrbném a v Mladém a vůbec nejméně problémovými  lokalitami jsou pak  Nemanice, Rožnov a České Vrbné. " V této souvislosti znovu připomínám, že místem pro ukládání objemného odpadu, stavební suti a všech nebezpečných složek komunálního odpadu jsou sběrné dvory. V našem městě fungují dva, na Švábově  Hrádku a v Dolní ulici , kde je v letním období prodloužena otevírací doba v pracovní dny až do 20.00 hodin, v neděli do 19.00 hodin a k tomu ještě  během roku funguje  patnáct mobilních sběrných dvorův různých částech města,"upozorňuje Vladimíra Hrušková. Podle platné vyhlášky města může ve sběrných dvorech odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu občan starší 15 ti let, který prokáže, že má trvalé bydliště na území města.
 S účinností od 14.8.2005 vstupuje v platnost novela zákona o odpadech, která dává za povinnost výrobcům a dovozcům zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení pocházející z domácností, které bylo od tohoto data zakoupeno . To znamená, že při koupi jakéhokoliv nového elektropřístroje je prodejce povinnen bezúplatně od občanů vzít i starý přístroj zakoupený od 14.8.2005. Do té doby mohou občané bezúplatně odevzdávat své elektrické a elektronické přístroje pocházející z domácností na sběrné dvory.