Černou skládku nechalo město zlikvidovat

Vloni město za likvidaci černých skládek zaplatilo 2,3 milionu korun, stejný stav se opakuje v podstatě každý rok. „Letos je ale situace ještě horší. Lidé v karanténě vyvolané šířením covid 19 a vyhlášenému nouzovému stavu svůj čas věnovali gruntování, což se dá pochopit, ale došlo tím k velkému nárůstu odloženého odpadu kolem separačních hnízd a kontejneřišť. Tam se shromáždilo vše už nepotřebné z garáží, sklepů, domů či šatníků. Nutno říci, že v této době byly na čas také uzavřeny stabilní i mobilní sběrné dvory. V polovině roku tak byl rozpočet na černé skládky vyčerpaný, proto rada města schválila rozpočtovou změnu a přidala další peníze, celkem tedy letos máme 4,7 milionů korun,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že město samo je iniciativní a žádá majitele pozemků, aby si tam udělali pořádek. „Už dříve jsme jednali například se zástupci Správy železniční dopravní cesty, protože na jejich pozemku kolem železničního náspu podél Nádražní a pod mosty byla situace neutěšená. Vyšli nám vstříc a místo je uklizeno. Do úklidu se samozřejmě zapojují i jednotlivci, z toho mám radost a všem děkuji. Naštěstí žije mezi námi dost těch, kterým se nepořádek nelíbí a chtějí s tím něco udělat. Jejich „odpovědí“ je třeba aktivní účast na nedávné akci Ukliďme Česko,“ dodává náměstek.

 

Přiložené foto: z probíhající likvidace černé skládky U Hada

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 23. 9. 2020.