České Budějovice dostaly cenu za lávku

Celostátní soutěž zaměřenou na zklidňování dopravy s názvem Cesty městy vyhlásila letos  už po deváté  Nadace Partnerství pod záštitou Ministerstva dopravy ČR. Jejím prostřednictvím chce zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení v České republice, která se tak mohou stát inspirací pro ostatní.  "České Budějovice zaznamenaly nebývalý úspěch. Za přihlášenou lávku pro pěší a cyklisty přes Vltavu v ulici E. Pittera obdržely finanční prémii ve výši 50.000 korun a navíc i ocenění ministra dopravy titulem Bezpečná obec,"poznamenal primátor Miroslav Tetter a připomněl, že už ve třetím ročníku této soutěže získalo město  ocenění za dopravně technické opatření realizované v roce 2003 s prémií osmdesát tisíc korun za projekt chránící městské historické jádro. Ten spočívá v tom, že  je do vymezené oblasti centrální zóny zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 6 tun. Předmětem 9. ročníku soutěže  byla  dopravní řešení realizovaná v posledních pěti letech, zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy.