České Budějovice - město sportu

Jednalo se o dvouletý projekt, který řešil problém nedostatečné návštěvnosti regionu NUTS II Jihozápad v období mimo letní sezónu. Cílem projektu bylo přívádět turisty do oblasti po celý rok a to především za použití enveritomentálně šetrných způsobů dopravy - vlaku, městské hromadné dopravy, jízdou na kole nebo pěšky. Turisté byli do regionu lákáni uspořádáním celé řady sportovních akcí. Projekt též řešil nedostatečné propojení kulturních zážitků se zážitky sportovními.

Bližší informace o akcích pořádaných v rámci projektu naleznete na webových stránkách www.cb-sport.cz.

Termín realizace: 1/2009 - 2/2011

Celkový rozpočet: 5 001 783,35 Kč

Dotace: 4 415 980,84  Kč

 

www.europa.eu