České Budějovice - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice

     V rámci realizace projektu došlo ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství,která  zahrnovala zejména následující činnosti:

  •  rekonstrukce povrchů
  • veřejná zeleň
  • veřejné osvětlení
  • městský mobiliář a drobné architektonické prvky
  • místní a účelové obslužné komunikace
  • přeložky a výstavba technické infrastruktury
  • hrubé terénní úpravy
  • infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů
  • další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např.zklidňování dopravy, podpora využívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atp.)

     Cílem projektu bylo zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikace Kněžskodvorská.

Realizace projektu 1.6.2009 - 30.4.2010

Celkové náklady projektu 44 453,54 tis. Kč, dotace 13 723,10 tis. Kč

 

www.europa.eu