České Budějovice se představily v USA

České Budějovice dostaly nabídku ke spolupráci od televizní stanice Czech American TV, kterou rády využily a staly se jejími partnery. Díky tomu byl na této stanici odvysílán v červenci film „České Budějovice – město, kam létají andělé“.

Na Czech American TV budou zaslány další videodokumenty v anglickém jazyce jak o městě, tak o Jihočeském kraji, které budou zařazeny do vysílacího plánu a představíme se tak ve vzdálených destinacích bez finančních nákladů.

Součástí spolupráce je také aktivní odkaz na turistický webový portál přes logo města, které je umístěno na internetových stránkách televizní stanice Czech American TV. Zde také naleznete více informací o vysílání včetně archivu o odvysílaných dokumentech (complete broadcasts; dokument o Českých Budějovicích byl vysílán 8. července).

Tato stanice vznikla před devíti lety v Chicagu jako nezisková organizace podporovaná partnerskými subjekty, která přispívá ke zviditelnění českých regionů, měst, památek, k osvětě o jejich kulturním dědictví a k udržení českých tradic v zahraničí. Televizní stanici sleduje přes 2,5 milionů domácností na kabelové televizi v USA a přes 100 tisíc diváků z celého světa na internetu. Mimo USA je největší sledovanost v Kanadě, Austrálii a Anglii.