České Budějovice si připomenou osud místních Židů

Dne 10. 4. 2014 v 9,30 hod se uskuteční v obřadní síni českobudějovické radnice vzpomínkové setkání k 72. výročí transportu Akb z Českých Budějovic do Terezína a vernisáž výstavy Nalézání zmizelých osudů. Memento dvou světových válek 20. století pro mladého člověka. 

Setkání organizuje regionální kancelář Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) ve spolupráci s Gymnáziem Česká a Olympijských nadějí České Budějovice pod záštitou primátora města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy a pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje  Mgr. Jiřího Zimoly a s finanční účastí Statutárního města České Budějovice.

Cílem vzpomínkového setkání je připomenout si osudy našich spoluobčanů, kteří byli z ideologických důvodů označeni nacisty za méněcennou rasu a deportováni ze svých domovů nejprve do Terezína a většina z nich dále do vyhlazovacích táborů. Z 910 osob zařazených do transportu (rodáků z Českých Budějovic a okolí) jich válku přežilo jen 31.

Tato historie by neměla zůstat jen pietní vzpomínkou: je to lekce, kterou je nutno v každé generaci znovu zpracovávat, nemá-li se historie opakovat. Nacismus byl poražen, ale duch antisemitismu, rasismu, kolektivní nenávisti, odpor k lidem jiných národů, ras či náboženství latentně dřímá všude kolem nás.

Cílem projektu bylo aktivně přiblížit žákům gymnázia klíčové historické a politické události, které ovlivnily vývoj Evropy i světa ve 20. století a podnítit u nich zájem o dějiny 1. a 2. světové války a holocaustu.