České Budějovice v paměti Josefa Šusty

Formou příspěvku na rozvoj kultury v uplynulém roce podpořilo statutární město částkou 15 tisíc korun vydání knihy Dagmar a Josefa Blümlových "České Budějovice v paměti Josefa Šusty".

Nová publikace České Budějovice v paměti Josefa Šusty (145 stran) přináší pestrou škálu informací o čtyřletí 1887-1891, kdy budoucí významný český historik studoval na budějovickém Jirsíkově gymnáziu. V edici Dagmar a Josefa Blümlových si tak nejen přečteme vybrané „budějovické“ pasáže ze Šustových pamětí, ale seznámíme se i  s jeho básnickými pokusy, s jeho korespondencí a rovněž  s gymnaziální dokumentací. Vysvědčení a katalogy  dokládají, že vzorným studentem Josef Šusta rozhodně nebyl, zároveň jsou však svědectvím o skladbě vyučovacích předmětů a o dobových pedagogických kritériích. Část kroniky Jirsíkova gymnázia spolu s abiturientskými seznamy kromě dobového koloritu nabízí i široký kontext jmen spolužáků a profesorů, mezi nimiž mnohý „roduvěrný Budějčák“ najde své předky. K zajímavostem patří přetisky rukopisných pasáží, dopis gymnaziálního kolegy Emila Háchy a více než desítka pohlednic (ze sbírky pana Radima Znachora), zachycujících dávno zmizelé partie města sklonku 19. století. Edice čtenáři zpřístupňuje materiály ze Státního okresního archivu v Č. Budějovicích a ze Státního ústředního archivu v Praze. Finančním příspěvkem ji podpořilo Statutární město České Budějovice.