České Budějovice vydají publikaci o partnerském měste Lorient v Bretani

K. Hansa: Poznatky a zážitky z Francie, s mnoha obrázky vlastních a původních fotografií“

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích předkládá návrh na vydání publikace ve spolupráci s městem České Budějovice, která by obohatila partnerství s francouzským městem Lorient a současně připomněla památku osobnosti cestovatele a spisovatele Karla Hansy (1890-1967), který byl spjat s městem České Budějovice.

Stručné curriculum vitae Karla Hansy:

Karel Hansa se narodil 25. 11. 1890 ve Vídni, zemřel 4. 6. 1967 v Praze. Dětství prožil v Českých Budějovicích, v letech 1905-1906 navštěvoval školu v Lišově, následovala roční praxe ve schwarzenberském revíru Libníč a dvouleté studium na České škole revírnické v Písku. Od roku 1918 žil opět s rodinou v Českých Budějovicích, později se přestěhoval do Prahy. Podnikl řadu cest na Blízký východ, Jugoslávie a na Podkarpatskou Rus, ze kterých čerpal pro svou spisovatelskou práci. Jeho knižní prvotina „Hrůzy východu“ je věnována arménské genocidě Turky. V letech 1949-1950 pracoval na rukopisu svých vzpomínek na cestu po Francii, který je nyní uložený ve fondu regionálního oddělení Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a nikdy tiskem nevyšel. Jedná se o strojopis s názvem Poznatky a zážitky z Francie, s mnoha obrázky vlastních a původních fotografií“.

Větší část tohoto rukopisu je věnována cestě po Bretani z roku 1927, především se zde autor věnuje svému pobytu v  městě Lorient, a je doplněn řadou unikátních fotografií. Citujme z úvodu jeho rukopisu: V předsevzatém úkolu jsem započal … o průběhu cesty vlakem k břehům Atlantského oceánu, o návštěvě vraku námořního křižníku fr. válečného loďstva, o životě bretoňských rybářů a lidovém folkloru, o lovu ryb ve vodách Golfských proudů, o životě krajanů v areně francouzského cirkusu, připojiv momentky z neobyčejné slavnosti v Lorientu.

„Právě popis scén z běžného života a fotografická dokumentace jsou unikátní - i  pro město Lorient, dnes partnerské město Českých Budějovic. Lorient byl totiž později, na konci druhé světové války, téměř srovnán se zemí během spojeneckých náletů a Hansovy fotografie jsou tak v mnohých případech unikátní památkou na předválečné město“ uvedla zástupkyně ředitele Jihočeské vědecké knihovny Zuzana Hájková.

Bretaňské město Lorient je od roku 1997 partnerským městem Českých Budějovic. Toto partnerství se projevilo především v roce 2002, kdy České Budějovice zasáhly ničivé povodně a kdy mohli Českobudějovičtí ocenit nezištnou pomoc, která byla iniciována občany města Lorient. Jednalo se o finanční sbírku, která přispěla na rekonstrukci lávky pro pěší v Suchém Vrbném. I Jihočeská vědecká knihovna, citelně zasažená povodněmi, získala dar více než 200 francouzských knih do svého fondu.

„Nyní se naskýtá možnost svým způsobem poděkovat městu Lorient a jejím občanům vydáním knihy českého cestovatele a spisovatele Karla Hansy, který svými vzpomínkami a fotoaparátem zachytil město v jeho předválečné podobě, jež většina současných občanů Lorientu zná snad jen prostřednictvím vzpomínek pamětníků“ říká náměstek primátora Juraj Thoma, který návrh na vydání publikace městem předložil radě města.

Pro propagaci vzájemného partnerství obou měst bude kniha vydána dvojjazyčně, jako nevýdělečný projekt na podporu česko-francouzských vztahů na úrovni obou partnerských měst. (Kniha by byla distribuována zdarma formou darů a do veřejných knihoven).

K vydání knihy se podařilo získat souhlas potomků Karla Hansy.

Rukopis zahrnuje ca 200 normostran (NS) textu,  140 čb fotografií, předpokládané kalkulované náklady na vydání publikace jsou 350 tis. Kč.

„Kompletní předtisková příprava proběhne ve 2019 a tisk 2020 v nákladu 1000 ks. Část nákladu bude darem partnerskému městu Lorient, část bude sloužit jako dary městu České Budějovice a část bude prostřednictvím JVK distribuována do veřejných knihoven“ dodal Thoma.

Město coby vydavatel publikace bude na vydání spolupracovat s Jihočeskou vědeckou knihovnou a Université Bretagne Sud Lorient.

Vydání publikace projednala a schválila rada města na svém jednání 24. 6. 2019

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 25. 6. 2019.