České Budějovice z pohledu statistiky

Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích ve spolupráci s Odborem kultury a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice zveřejnila obsáhlou studii o Statutárním městě České Budějovice. Především formou statistických tabulek a přehledů poskytujeme co nejpřesnější statistický obraz o městě a jeho bezprostředním okolí.

Od historie až po současnost

Ve více než desítce kapitol nabízí autoři obsáhlý materiál, který zahrnuje historické události, územní strukturu, charakteristiky obyvatelstva, sociálně ekonomické prostředí i volební výsledky a také pohled na České Budějovice jako sídlo územně správního obvodu. „Významnou část podkladů jsme čerpali z dat Sčítání lidu, domů a bytů 2011,“ říká ředitelka Krajské správy ČSÚ Ing. Jana Sedláčková. “Spolu s informacemi z dalších, především statistických zdrojů, se nám tak podařilo soustředit data o konkrétním místě komplexně v jednom materiálu,“ dodává Jana Sedláčková.

Studii najdete na internetových stránkách Krajské správy ČSÚ

Při přípravě materiálu jsme jednoznačně preferovali variantu elektronického produktu, přístupného co nejširšímu okruhu uživatelů. Logicky proto padla volba na internetovou prezentaci. Celý materiál je k dispozici na internetových stránkách Krajské správy ČSÚ. Mysleli jsme i na ty, kteří dávají přednost tištěnému výstupu, a proto všechny tabulky a přehledy zveřejňujeme rovněž v PDF formátu, který umožňuje bezproblémový tisk.

Informace pro podnikatele, média i veřejnost

Hlavním smyslem a cílem celého projektu je naplnit požadavky podnikatelských subjektů, sdělovacích prostředků i široké veřejnosti na informace, a to i v podrobném územním průřezu. Studie tak umožňuje na jedné straně např. sledovat dlouhodobé trendy ve vývoji obyvatelstva či strukturu podnikatelské aktivity. Na druhé straně lze porovnávat např. počty obydlených domů či bytů v jednotlivých částech města až na úrovni jednotlivých urbanistických obvodů.

Mimo jiné zde najdete i řadu zajímavostí. Například, že:

  • počet obyvatel města se v průběhu 20. století zvýšil více než dvojnásobně, nikdy však nepřekročil hranici 100 tisíc obyvatel. Té se nejvíce přiblížil v roce 1995, kdy chybělo jen 128 osob
  • ulicí s největším počtem bydlících obyvatel je ulice Václava Volfa, kde bylo při posledním sčítání sečteno více než 2,5 tisíce osob
  • mezi krajskými městy jsou Č. Budějovice 8. největším, celkovou výměrou jsou však městem nejmenším. Řadou charakteristik se nejvíce přibližují Hradci Králové, zejména ve struktuře vzdělanosti či struktuře ekonomické aktivity obyvatelstva
  • ve městě je registrováno téměř 16 tisíc aktivních podnikatelských subjektů, z toho dvě třetiny tvoří fyzické osoby. Ve městě působí téměř 500 podnikatelů typu Zahraniční osoba

Vzhledem k naplánovanému termínu vydání na začátek roku 2014 jsou ve studii jako poslední údaje uvedena data za rok 2012. Novější údaje budou k dispozici na stránkách ČSÚ v jednotlivých sekcích či statistikách, ale nikoli již takto soustředěně v jednom výstupu.

Celou studii naleznete na webu ČSÚ: http://www.cbudejovice.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/mesto_cb_2014