České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy, 2. etapa

Popis akce

V úseku mezi křižovatkou s ulicí M. Vydrové po křižovatku s Havlíčkovou ulicí proběhne kompletní rekonstrukce ulice vč. inženýrských sítí, tj. vodovod a kanalizace vč. přípojek, výměna veřejného osvětlení a rekonstrukce povrchů. Ulice bude zjednosměrněna.

Zahájení prací

14. 7. 2021

Předpoklad ukončení prací

12/2021 - stavební práce

6/2022 - výsadba zeleně

Zhotovitel:

K-BUILDING CB a.s.

Smluvní cena

9.198.891,- Kč bez DPH

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 8. 7. 2021.