Cestovní pasy - od 1.7.2018

Žádost o vydání cestovního pasu podává osobně občan na pracovišti matričního úřadu v budově Jeronýmova 1 (oddělení EO, OP, CD a ŘP).

Správní poplatky se vybírají v hotovosti na přepážce při podání žádosti. Nelze platit kartou.

Cestovní pas vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra a zastupitelský úřad. Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti, jeli žádost podána na zastupitelském úřadu ČR, je lhůta 120 dnů ode dne podání žádosti.

Občan může požádat o vydání cestovního pasu i ve zkrácené lhůtě, a to

 1. v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 2. do 5 pracovních dnů.

 

Doba platnosti cestovního dokladu:

 • do 15 let – 5 let
 • od 15 let – 10 let

 

Děti do 15 let se dostaví osobně se zákonným zástupcem. Hotový cestovní pas převezme zákonný zástupce. Občan ve věku 15 až 18 let se dostaví k podání žádosti o cestovní pas osobně s jedním zákonným zástupcem. Hotový cestovní pas přebírá držitel pasu osobně, přítomnost zákonného zástupce není při převzetí nutná. Občan ve věku nad 18 let se dostaví osobně a hotový cestovní pas převezme osobně.

Co je třeba předložit k vydání cestovního pasu: 

1. občan starší 18 let:

 • platný občanský průkaz
 • předchozí cestovní pas, pokud jej vlastnil, nemá-li předchozí cestovní pas, předkládá rodný list
 • fotografie se nepředkládá (focení probíhá přímo u přepážkového pracoviště)

2. občan ve věku 15 až 18 let:

 • platný občanský průkaz
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce (který se musí dostavit s žadatelem)
 • rodný list žadatele
 • předchozí cestovní pas (pokud jej vlastnil)
 • fotografie se nepředkládá (focení proběhne přímo u přepážkového pracoviště)

3. občan ve věku do 15 let:

 • žádost podává zákonný zástupce dítěte, osobní přítomnost dítěte je nutná
 • originál rodného listu dítěte
 • předchozí cestovní pas, pokud jej vlastní
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • fotografie se nepředkládá (focení proběhne přímo u přepážkového pracoviště)

Zápisy dětí do cestovních pasů rodičů byly od 1.7.2011 zrušeny. Děti nemohou cestovat na zápis v dokladu rodiče, musí mít vlastní cestovní pas.

 

Správní poplatky na úseku cestovních dokladů u občana staršího 15 let:

 • Vydání cestovního dokladu ve lhůtě do 30 dnů – 600 Kč
 • Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč
 • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 24 hodin
 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 6000 Kč
 • podání u obecního úřadu – 4000 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 2000 Kč
 • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 3000 Kč
 • podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 3000 Kč
 • podání u obecního úřadu – 2000 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000 Kč

 

Správní poplatky na úseku cestovní dokladů u občana mladšího 15 let:

 • vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů – 100 Kč
 • Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč
 • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 24 hodin
 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 2000 Kč
 • podání u obecního úřadu – 1500 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
 • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000 Kč
 • podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 1000 Kč
 • podání u obecního úřadu – 500 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč

 

Formulář

Cestovní doklady se vyřizují při osobním jednání, přímo na místě, formulář se nepředkládá.

Kontakt

Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad, oddělení EO, OP, CD a ŘP, pracoviště Jeronýmova 1.

Případné dotazy směřujte na telefonní čísla 386 805 121 - 4.

Na přepážku se lze dopředu objednat pomocí Elektronické obsluhy občana.

 

Úřední hodiny

Pondělí   

8:00 

-

18:00 

Úterý

8:00 

14:00 

Středa

8:00

18:00 

Čtvrtek 

8:00 

14:00 

Pátek

8:00 

11:30