Cesty městy s účastí Budějovic

Celostátní soutěž zaměřenou na zklidňování dopravy s názvem Cesty městy vyhlašuje Nadace Partnerství již devátým rokem pod záštitou Ministerstva dopravy ČR. Jejím prostřednictvím chce zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení v České republice, která se tak mohou stát inspirací pro ostatní.

"Ve třetím ročníku této soutěže jsme získali ocenění za dopravně technické opatření realizované v roce 2003 s prémií osmdesát tisíc korun za projekt chránící městské historické jádro. Ten spočívá v tom, že  je do vymezené oblasti centrální zóny zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 6 tun, což v praxi znamenalo odklonění veškeré nákladní dopravy z města na levobřežní komunikaci," poznamenal primátor Juraj Thoma. Dále připomněl, že do předešlých ročníků město poslalo například cyklostezky v ulici Jírovcova a ve Stromovce a stavební úpravy I. úseku Lannovy třídy.

"Předmětem 9. ročníku soutěže jsou dopravní řešení realizovaná v posledních pěti letech, zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Proto uvažujeme, že letos do soutěže přihlásíme lávku pro pěší a cyklisty v ulici E.Pittera, která získala v roce 2007 prestižní ocenění Stavba roku. Jedná se o první mostní konstrukci v České republice s jedním vykloněným obloukem spojující starší zástavbu Krumlovského předměstí s novou městskou čtvrtí Luční jez," dodal primátor.