Činnost městské policie v roce 2008

Rada města na svém zasedání 1. dubna 2009 vzala na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie České Budějovice za rok 2008, čili za rok, v němž se poprvé v plné míře projevily důsledky reorganizace provedené v roce 2007.

„Statistiky jsou jednoznačné a potvrzují, že se nám podařilo splnit hlavní cíl reorganizace - přesměrovat činnost městské policie od dopravy k ochraně veřejného pořádku. Zatímco před reorganizací připadala 74 procenta činnosti městské policie právě na dopravu, v loňském roce to bylo už jen 41,5 procenta. Přičemž téměř všechny řešené dopravní přestupky nyní připadají na vrub pouhým čtyřem strážníkům, kteří spolupracují s Jihočeskou parkovací, zatímco dříve dopravní činnost zatěžovala skoro celou městskou policii. Takže se povedlo uvolnit ostatním strážníkům ruce pro hlídkovou službu a navíc v oblasti dopravy výrazně zvýšit efektivitu činnosti,“ uvedl primátor Juraj Thoma.

Nárůst řešených událostí v oblasti veřejného pořádku (13 490 v roce 2006, 13 502 v roce 2007 a 23 931 v roce 2008) souvisí především s aktivnějšími kontrolami osob, mezi nimiž strážníci často objeví pachatele trestných činů nebo osoby v pátrání, které po zadržení předávají Policii ČR. Pomáhají tak „čistit“ město od kriminálních živlů. Osob v pátrání zadrželi v roce 2006 pouze deset, zatímco loni jich bylo už 123.

„V letech 2007 a 2008 se také zvýšil počet závažnějších případů, u kterých strážníci zasahují, jako jsou ublížení na zdraví, vandalismus, veřejné pohoršení nebo znečišťování veřejných prostranství. Místo čárkování pokut za špatné parkování se tak městská policie nyní skutečně věnuje účelu, za nímž byla zřízena – ochraně veřejného pořádku a bezpečí obyvatel města,“ upozornil primátor.  

Zpráva srovnává údaje za rok 2008 se dvěma předchozími roky. Rok 2006 byl do srovnání zahrnut navíc, protože rok 2007 byl přechodný a srovnávané údaje by tak nebyly relevantní. Během něj došlo k průběžné personální obměně městské policie včetně vedení, od 1. září 2007 pak začala platit nová organizační struktura a také rozdělení města na šest obvodů a s ním související změny v organizaci hlídkové služby.

„Před Silvestrem 2007 jsme také otevřeli slíbenou služebnu na Máji a v roce 2008 jsme pokračovali s dalšími změnami a vylepšeními. Například se do hlídkové služby zapojili první psovodi, začali jsme více koordinovat činnost s Policií České republiky a také rozšířili kamerový systém zavedený na začátku roku 2007. Letos například plánujeme další zlepšování technického vybavení strážníků, kteří dostanou příruční komunikátory, s nimiž budou moci zúřadovat přestupky v terénu, čímž se ušetří jejich čas,“ dodal primátor.

Kompletní zprávu o činnosti městské policie v roce 2008 si můžete prostudovat na této stránce.

---

VÝTAH ZE STATISTIK

DOPRAVA CELKEM z toho "botičky" nasazené
ROK přímo strážníky Jihočeskou parkovací
2006  22 479  11 860 ---
2007  11 823  405 5002
2008   19 596  53 9050
VEŘEJNÝ POŘÁDEK
ROK CELKEM kontroly osob ostatní
2006 13 490 12 329 1161
2007 13 502 12 032 1470
2008 23931 22 372 1559