Čistírna odpadních vod, Hrdějovice

Primátor města Jiří Svoboda a 1. náměstek Petr Podhola dnes navštívili areál čistírny odpadních vod v Hrdějovicích.

Čistírnu čeká v letech 2014 - 2023 optimalizace aeračního procesu, která napomůže k jejímu lepšímu fungování. „Do provozu byla čistírna odpadních vod pro město České Budějovice uvedena už v roce 1967. V roce 1986 bylo z důvodu nedostatečné kapacity zahájeno její rozšíření a modernizace. V průběhu stavby se postupně zvyšovaly požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod, takže se průběžně řešila i změna technického řešení. Čistírna byla kompletně dokončena až po intenzifikaci v roce 2000. Následně ji v roce 2002 značně poškodila povodeň. Odstranění škod proběhlo v letech 2002-2003,“ uvedl k historii náměstek primátora Petr Holický.

Optimalizace aeračního procesu je jednou z akcí uvedených v Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014-2023.