Cizinci mohou ovlivnit výsledky českých voleb

Komunálních voleb, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2006 se mohou, vůbec poprvé, aktivně účastnit občané Evropské unie.  Podle platné  mezinárodní úmluvy mohou totiž u nás uplatnit volební právo také občané všech čtyřiadvaceti států EU. Podmínkou je překročení věkové hranice osmnácti let a přihlášení k trvalému pobytu v obci, kde budou volit. Dále ještě  musejí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, a to  minimálně osmačtyřicet hodin před volbami. „Zmíněná mezinárodní úmluva přiznává nejen aktivní, ale i pasivní volební právo, ergo mohou figurovat i na kandidátních listinách do obecních zastupitelstev, čili být voleni, “upřesňuje Václav Suchopár, vedoucí správního odboru. Jen v Českých Budějovicích trvale žije 2 366 občanů s tímto volebním právem. Převažují Slováci, Rakušané a Němci.