Členové dozorčích rad budou pobírat výrazně nižší odměny

 

Českobudějovičtí radní schválili návrh jednotných zásad pro určování složek a výši odměn poskytovaných členům orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast. „Hlavním smyslem úpravy je snížení odměn členům dozorčích rad v městských společnostech. „Touto úpravou došlo k odstranění neodůvodněných rozdílů a v konečném důsledku k významné úspoře oproti dosavadnímu stavu v odměňování,“ říká primátor Jiří Svoboda s tím, že se konkrétně jedná o společnosti Teplárna České Budějovice, A.S.A ČB, Dopravní podnik města ČB, Lesy a rybníky města ČB a Správa domů. Nové zásady se týkají odměn vyplácených členům dozorčích rad, jednatelům či členům představenstev.

„Schválená pravidla v celkovém souhrnu snižují výši vyplácených odměn v průměru o jednu třetinu oproti předchozímu období, navíc značně eliminují dřívější rozdíly, kdy se výše odměn jednotlivých městských společností výrazně lišily,“ dodává primátor. Nově přijatými zásadami se bude rada města řídit při svém dalším rozhodování, tj. jak při schvalování příslušných smluv o výkonu funkce, v rámci nichž jsou uvedené odměny upravovány, tak i při určování pokynů zástupcům města vysílaných na příslušné valné hromady společností.