Členové komise pro soutěžní dialog ke KD Slavie

Rada města na svém jednání dne 24. 6. 2019 jmenovala členy komise pro soutěžní dialog ke KD Slavie. Komise má sedm členů.

 

Většinu poroty tvoří na městě nezávislí architekti, v tzv. závislé části poroty jsou zástupci všech politických stran a hnutí v zastupitelstvu města. Všech jednání komise se účastní také všichni jmenovaní náhradníci, kteří mohou plnohodnotně vznášet dotazy, navrhovat možná řešení a účastnit se všech debat. První neformální setkání tzv. závislých členů a náhradníků komise se uskuteční ve čtvrtek 27. 6. 2019 a město na ní zve také pořadatele či dramaturgy různých kulturních akcí a předsedy komisí kulturní a pro architekturu.

„Zvolená forma soutěžního dialogu byla již v jednotlivých zastupitelských klubech představena, a to ještě před rozhodnutím o ní v radě města 3. 6. 2019. Tématem této první schůzky s organizátorem soutěže MOBA atelierem je vysvětlení stylu práce a jednotlivých kroků, které komise v průběhu dialogu bude konat a samozřejmě také shromáždění různých názorů na Slavii. V dalších týdnech pak už bude komise mít za úkol připravovat návrh soutěžního zadání pro dialog se soutěžícími, který bude vyhlášen v září letošního roku,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma.

Komise dále může v různých fázích své práce přibírat experty z různých oborů a konzultovat s nimi jednotlivá témata související s předmětem, soutěže.

 

 

Nezávislí členové                                                                                                        

 1. Ing. arch. Jan Soukup  http://www.atelier-soukup.cz/index.php?goto=luz3tm5q&sekce=luz3tm5q&lng=cz
 2. Ing. arch. Stanislav Fiala https://www.archiweb.cz/stanislav-fiala
 3. Ing. arch. Jáchym Svoboda https://www.bodarchitekti.cz/o-nas/
 4. MgA. Barbora Hora https://www.o-r-a.cz/my

 

 

Nezávislí náhradníci

 1. Ing. arch. MgA. Marek Přikryl http://www.proksprikryl.cz/profil.html

 

 

Závislí členové:

 

 1. Juraj Thoma, 1. náměstek primátora, thomaj@c-budejovice.cz  (HOPB)
 2. Petr Štěpánek, člen zastupitelstva města, stepanekp@c-budejovice.cz info@levnejsistavba.cz  (ANO)
 3. Daniel Turek, člen kulturní komise rady města, danielson@centrum.cz (ODS)

 

Závislí náhradníci:

 

 1. Jan Klein, člen zastupitelstva města, kleinj@c-budejovice.cz klein@atelierklein.cz  (STAN/Čisté Budějovice)
 2. Šimon Heller, člen komise rady města, hellersimon@seznam.cz (TOP09/KDU)
 3. Ivan Nadberežný, člen zastupitelstva města, nadbereznyi@c-budejovice.cz  (KSČM)
 4. Jan Piskač, člen kulturní komise rady města, piskacj@c-budejovice.cz jan.nepomuk@post.cz  (Piráti)

 

Organizátor a administrátor soutěže:

 

MOBA studio, s.r.o. Turkmenská 1420/2, Praha 10 http://cceamoba.cz/

Sekretář soutěže Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D. yi@cceamoba.cz

Supervize zadání M. Arch. Ing. arch. Yvette Vašourkova, Ph.D.

Přezkušovatel soutěžního návrhu Ing. arch. Karin Grohmannová

Právník Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.